پنل های پیشنهادی

library_books دسته‌بندی


جستجو

اتاق کارگران
1 تومان
closeاتاق کارگران
نشستن در اینجا ممنوع
قیمت : تماس بگیرید
closeنشستن در اینجا ممنوع
دفتر جایگاه
1 تومان
closeدفتر جایگاه
ورود بدون ماسک ممنوع
قیمت : تماس بگیرید
closeورود بدون ماسک ممنوع
وظایف متصدی تخلیه
1 تومان
closeوظایف متصدی تخلیه
صندوق پیشنهاد
1 تومان
closeصندوق پیشنهاد
ارت
1 تومان
موتور خودرو خاموش
1 تومان
closeموتور خودرو خاموش
فاصله تا جایگاه بعدی
1 تومان
closeفاصله تا جایگاه بعدی
سوخت گیری موتور
1 تومان
closeسوخت گیری موتور
قیمت بنزین
1 تومان
closeقیمت بنزین
وظایف راننده نفتکش
1 تومان
closeوظایف راننده نفتکش
استفاده از ماسک تنفسی الزامیست
ناموجود
closeاستفاده از ماسک تنفسی الزامیست
رعایت فاصله فیزیکی در نشستن
ناموجود
closeرعایت فاصله فیزیکی در نشستن
دست دادن ممنوع
ناموجود
closeدست دادن ممنوع
پوستر آموزشی
ناموجود
closeپوستر آموزشی
  • 1