درباره ما


خط مشیافتخاراتتاریخچه

شرکت ایمن طراحان دقیق (سهام خاص) در سال 1392تاسیس گردید. آغاز به کار این شرکت با5 نفر پرسنل و ظرفیت تولید 1000 قطعه تابلو در سال بوده است.:پس از 3سال تلاش مداوم در ارتقاء کیفیت و ظرفیت تولید ، در حال حاضر شرکت توسط 25 نفر پرسنل خود با تولید سالانه 16000 قطعه  انواع تابلو اعم از ...
ادامه